Riešenia Produkty Služby Kontakt
sk en cs

Riešenia

IPTV

Vysielanie IPTV

Čo je IPTV?

IPTV je založená na šírenie televízie pomocou internetového protokolu. Jedná sa o najmodernejší spôsob šírenia televízneho vysielania, ktorý v budúcnosti pravdepodobne nahradí všetky ostatné existujúce spôsoby šírenia. Ide o podobný princíp ako pri sledovaní televízie cez webový prehliadač na stolnom počítači alebo notebooku, ale priamo na televízore – pohodlne, bez nutnosti používať myš alebo klávesnicu.

Výhody a nevýhody

Výhodou IPTV je šírenie pomocou IP protokolov, ktoré sú obojsmerné. Bežné vysielanie ako pozemné DVB-T, satelitný DVB-S či káblové DVB-C sú jednosmerné siete. Teda len „zo štúdia“ k divákovi. IP protokol umožňuje spätnú komunikáciu a môžete si teda vyžiadať akýkoľvek obsah chcete, nemusíte čakať až pobeží zaujímavý program. Už dnes vie rad televízorov prezerať portály ako Youtube, Hulu, Netflix, archívy Slovenskej televízie či Novy a Primy.

Stačí jedno diaľkové ovládanie, ktorým sa ovláda IPTV set-top-box.

Nevýhodou IPTV je jeho mladosti. Televízory samotné ešte nie sú pre tento druh vysielania štandardizované, hoci už obsahujú všetky potrebné komponenty. Je teda potrebné používať IPTV set-top-boxy. To sa ale v priebehu niekoľkých rokov zmení a televízory budú vedieť prijímať IPTV bez dodatočných zariadení, ako tomu je u digitálne pozemné, satelitné aj káblové televízie. Pre prenos je treba kabeláž umožňujúca prenášať dáta pomocou IP protokolu, nestačí teda koaxiálne káble.

Ako vám ho nainštalujeme?

Ak budujete nové rozvody internetu, potom Vám odporučíme vlastnosti, ktoré musí sieť spĺňať. Ak rozvody máte, zhodnotíme, či sú vhodné pre prenos IPTV, prípadne navrhneme potrebné zmeny.DVB

Vysielanie DVB-C a DVB-T

Výhody a nevýhody

Digitálne tunery pre pozemné (DVB-T) a káblové (DVB-C) vysielania má väčšina vyrábaných televízorov už integrované. Nie je teda nutné pripájať set-top box. Stačí jediný ovládač k TV.

Ide o jednosmerné vysielanie a televízory či set-top-boxy, pokiaľ nie sú ešte navyše pripojené na Internet, nevedia využiť interaktívne služby. Nemajú možnosť komunikácie v spätnom smere a nemôžu si vyžiadať vybranú službu. Napr. tzv Video on Demand, teda video na želanie.

Ako vám ho nainštalujeme?

Na strechu či iné vhodné miesto umiestnime antény a zvedie od nich káble do technickej miestnosti (serverovňa, dátové centrum) a ďalej napojíme na rozvody koaxiálneho kábla. Rozvody môžu byť ľubovoľne dlhé, v prípade potreby nainštalujeme zosilňovača signálu.

Do nových či existujúcich rozvodov koaxiálnych káblov zapojíme zariadenia, ktoré prijmú satelitné (DVB-S) alebo pozemné signál (DVB-T), poskladajú ho do Vami zvolenej ponuky televíznych kanálov a znovu odvysielajú do vašej siete. Môže sa jednať o jednotky, desiatky či stovky televíznych kanálov.IPTV

Pripojenie k internetu

Zaistíme pripojenie vašich priestor k poskytovateľovi Internetu

Zaistíme pripojenie vašich priestor k poskytovateľovi Internetu. Vyberieme najvhodnejšieho poskytovateľa Internetu v okolí a dohodneme s ním podmíky pripojenia.

Spoľahlivé pripojenie pomocou viacerých trás

Ak je vyžadovaná vysoká spoľahlivosť pripojenia na Internet, pripojíme vašu sieť pomocou dvoch alebo viacerých trás (napríklad ADSL a Wi-Fi). v prípade výpadku jednej trasy bude vaše pripojenie k Internetu stále funkčné.

Drôtové aj bezdrôtové technológie

Nainštalujeme ako káblové tak bezdrôtovej siete LAN i WAN – vnútorné siete kancelárskych budov, hotelov, reštaurácií, škôl atď

Autorizácia prístupu k Internetu

Nastavíme vo vašej sieti autorizovaný prístup k požadovaným častiam siete alebo na internet. Táto služba je vhodná napríklad pre hotely, penzióny a ďalšie verejné priestory, kde je potrebné povoliť prístup iba niektorým užívateľom na určitú dobu alebo na určitý objem prenesených dát na základe predplatenej sumy.web_design

Webové prezentácie a aplikácie

Webové prezentácie

Podľa vašich požiadaviek vám vytvoríme webovú prezentáciu a zabezpečíme jej dohľadateľnosť v internetových vyhľadávačoch aj optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO). Zaregistrujeme internetovú doménu, pod ktorou bude prezentácia dostupná zabezpečíme webhosting a nastavíme vám poštovej schránky.

U prezentácií kladieme dôraz na efektivitu celkovej koncepcie. Cieľom je, aby prezentácia obsahovala čo najviac prehľadne usporiadaných informácií, ale bola nenáročná ako výkon počítača návštevníka, tak na kapacitu jeho pripojenie k Internetu. Ak sa návštevníkovi stránka načíta pomaly, často ju okamžite opúšťa. Samozrejmosťou je dodržiavanie štandardizovaných formátov pre výmenu dát na Internete a kódovanie znakov Unicode (jedna znaková sada pre všetky znaky), čo eliminuje možnosť chybného alebo neúplného zobrazenia na niektorých zariadeniach.

Webové aplikácie

Webové aplikácie spočívajú v použití webového servera ako hostiteľa a naprogramovanie požadovaných funkcií pomocou skriptovacích jazykov, pričom ovládacie rozhranie je prístupné cez webové prehliadače. Sú vhodné predovšetkým tam, kde je požiadavka na prístup z veľkého množstva počítačov, u ktorých nie je vopred známe ich programové vybavenie. Webový prehliadač má dnes prakticky každý počítač a nie je teda nutné programovať a inštalovať do každého nový softvér. Vhodné použitie pre webové aplikácie je pre individuálne firemné systémy pre ukladanie dát a ich ďalšie spracovanie. Webové aplikácie dokážu dáta ukladať do bežne využívaných databázových systémov a je možné ich tak čítať ďalšími programami.calendar

E-maily a kalendáre, nástroje pre práce skupín

Servery pre príjem a posielanie elektronickej pošty

Zaistíme servery pre Vašu elektronickú poštu (e-mail). Samozrejmosťou je synchronizácia prijatej aj odoslanej pošty a kalendárov na stolnom počítači, notebooku, telefónu, webovom rozhraní, atď.

Kalendáre pre práce tímov – rozvrhnutie času pre jednotlice i skupiny

Zaistíme servery pre softvér na organizáciu času (zdieľané kalendáre). Nastavíme pravidlá pre prácu skupín. Menšie i väčšie skupiny veľmi ocenia zdieľané kalendáre pre jednotlivcov, skupiny zamestnancov, miestnosti, vozidla, apod Vyhnete sa zle dohodnutým schôdzkam, kolidujúcim rezerváciám rokovacích miestností či vozidiel.web_design

Servery a klastre s vysokou dostupnosťou

Ak chceme hospodárne využívať draho nakúpený hardvér a softvér, je potrebné aby obsluhoval čo najviac služieb. Najlepším riešením je využívať výhody virtualizácie. Nasadzovanie riešenia s uplatnením virtualizácie je trendom dneška a jasnou voľbou pre budúcnosť. Jej možnosti idú naprieč oblasťami počítačových sietí, serverov, a úložísk dát. Vhodným nastavením je možné dosiahnuť spojenie serverov do klastra, ktorého každý jednotlivý server je redundantný. Pri výpadku akejkoľvek komponenty preberú jej FUNC ostatné prvky infraštruktúry a trvania výpadku dotknutých služieb sa môže pohybovať v rádoch desiatok sekúnd alebo môže byť úplne bez výpadku (závisí na zvolenom riešení).

Ak by výpadok servera ochromil vaše služby a obmedzil zamestnanca v práci, je pre vás cluster s vysokou dostupnosťou tou pravou voľbou.web_design

IP kamerové systémy

Záznamy kamier prenášané pomocou Internet protokolu na zabezpečenej miesto. Ide o najmodernejší spôsob riešenia kamerového dohľadu. Vďaka zabezpečenému prenosu po Internete je možné odkiaľkoľvek na svete zobrazovať aktuálne dianie v sledovanom priestore. v prípade potreby je možné uložiť až stovky či tisíce hodín nahrávok.


© 2021 B3B – Náměstí Přemyslovců 166, 288 02 Nymburk, Česká republika  –  telefón.: +420 910 085 610,   e-mail: info@b3b.cz