Riešenia Produkty Služby Kontakt
sk en cs

Kancelária

VoIP

Inštalácia sietí pre VoIP

Nainštalujeme a nakonfigurujeme vo vašom hoteli, kanceláriách či iných priestoroch telefónnu sieť pre volanie prostredníctvom internetu (VoIP). Výhodou je úspora nákladov oproti klasickým telefónnym sieťam a GSM, ktorá môže dosahovať aj viac ako 50%.IT

Správa IT

Nainštalujeme ľubovoľný softvér pre potreby všetkých vašich pracovníkov. Navrhneme vhodné riešenie z celej palety na trhu tak, aby ste mohli pohodlne a efektívne používať výpočtovú techniku ​​podľa svojich požiadaviek.

Budeme udržiavať vašu výbavu výpočtovej techniky v perfektnej kondícii a viesť presnú evidenciu. Vieme včas navrhnúť nákup nových zariadení či zavedenie modernejších postupov.server

Dohľad a správa počítačových sietí

Pripojíme do nášho dohľadového systému všetky sledovateľné prvky vašej siete. Switche, servery, routery, kamery aj klimatizácia. Môžeme sledovať množstvo atramentu alebo tonera vo vašich tlačiarňach a zaistíme včasnú výmenu náplne. Rovnako budeme monitorovať „zdravie" všetkého vášho vybavenia, ktoré je pripojené na Internet.

Zaistíme Vám bezpečné zálohovanie. v prípade poruchy napríklad telefónu či notebooku jednoducho len zapnete iný prístroj a my obnovíme všetky možné nastavenia.Disk array

Diskové polia

Veľké množstvo dát, ako sú napríklad dáta firemných počítačov, zálohy, relácie pre streamovanie, je nutné uložiť na úložisko o veľkej kapacite. Diskové polia sú pre to ideálnym riešením. Je možné ich osadiť niekoľkými málo pevnými diskami alebo pri plnom osadení pripojiť rozširujúce šasi. Môžu pojať od jednotiek až po stovky terabajtov dát.Backup supply

Záložné zdroje

Výpadok dodávky elektrickej energie je nielen nepríjemný, ale v mnohých prípadoch môže znamenať aj finančné straty či dokonca ohrozenia zdravia alebo života osôb. Záložné zdroje elektrickej energie pre prípady výpadkov ako sú letné búrky, výpadky dodávateľov, poruchy a podobne sú dnes v profesionálnych prevádzkach štandardom. Typické sú záložné zdroje UPS so sadami batérií či v náročnejších aplikáciách diesel agregáty, ktoré dokážu pokryť aj veľmi dlhú dobu výpadku – prakticky kým nedôjde nafta.

Nenechajte vašu organizáciu ochromiť, ak zrovna len nemáte elektrinu. Vaše siete, počítače, televízory a ďalšie vybavenie môžu fungovať so záložným zdrojom ďalej.web_design

Servery a klastre s vysokou dostupnosťou

Ak chceme hospodárne využívať draho nakúpený hardvér a softvér, je potrebné aby obsluhoval čo najviac služieb. Najlepším riešením je využívať výhody virtualizácie. Nasadzovanie riešenia s uplatnením virtualizácie je trendom dneška a jasnou voľbou pre budúcnosť. Jej možnosti idú naprieč oblasťami počítačových sietí, serverov, a úložísk dát. Vhodným nastavením je možné dosiahnuť spojenie serverov do klastra, ktorého každý jednotlivý server je redundantný. Pri výpadku akejkoľvek komponenty preberú jej FUNC ostatné prvky infraštruktúry a trvania výpadku dotknutých služieb sa môže pohybovať v rádoch desiatok sekúnd alebo môže byť úplne bez výpadku (závisí na zvolenom riešení).

Ak by výpadok servera ochromil vaše služby a obmedzil zamestnanca v práci, je pre vás cluster s vysokou dostupnosťou tou pravou voľbou.calendar

E-maily a kalendáre, nástroje pre práce skupín

Servery pre príjem a posielanie elektronickej pošty

Zaistíme servery pre Vašu elektronickú poštu (e-mail). Samozrejmosťou je synchronizácia prijatej aj odoslanej pošty a kalendárov na stolnom počítači, notebooku, telefónu, webovom rozhraní, atď.

Kalendáre pre práce tímov – rozvrhnutie času pre jednotlice i skupiny

Zaistíme servery pre softvér na organizáciu času (zdieľané kalendáre). Nastavíme pravidlá pre prácu skupín. Menšie i väčšie skupiny veľmi ocenia zdieľané kalendáre pre jednotlivcov, skupiny zamestnancov, miestnosti, vozidla, apod Vyhnete sa zle dohodnutým schôdzkam, kolidujúcim rezerváciám rokovacích miestností či vozidiel.


© 2024 B3B – Náměstí Přemyslovců 166, 288 02 Nymburk, Česká republika  –  telefón.: +420 910 085 610,   e-mail: info@b3b.cz